Rośliny z gruntu

Wśród roślin kopanych z gruntu oferujemy drzewa i krzewy iglaste różnej wielkości - nawet do wysokości ok. 3,5 metra. Są to głównie rośliny pochodzące z naszego matecznika (wieloletnie przycinane okazy).